Emprar funcions estadístiques

En aquest apartat veureu algunes de les principals funcions estadístiques que us proporciona l’”Excel” 2010. Per tal de fer-les servir podeu seguir les indicacions dels apartats ‘Iniciar l’assistent de funcions’ i ‘seleccioneu funcions segons la seva categoria’ d’aquest mateix pràctica.

  • CONTAR.BLANCO

Compta el nombre de cel·les buides que hi ha en un interval de cel·les especificat.

  • CONTAR.SI

Compta el nombre d’un interval que compleixen la condició especificada.

  • CONTARA

Compta el nombre de cel·les que no són buides i els valors a la llista d’arguments.

  • FRECUENCIA

Calcula la freqüència amb què es produeix un valor en un interval de valors i retorna una matriu vertical de números.

  • MAX

Retorna el valor més gran d’un conjunt de valors. Ignora els valors lògics i el text.

  • MEDIA.ACOTADA

Retorna la mitjana de la part interior d’un conjunt de valor de dades.

  • MEDIANA

Retorna la mitjana o el número central d’un conjunt de números.

  • MIN

Retorna el valor més petit d’un conjunt de valors. Ignora els valors lògics i el text.

  • PROMEDIO

Retorna la mitjana (aritmètica) dels seus arguments, que poden ser números o noms, matrius o referències que continguin números.

  • TENDENCIA

Retorna números en una tendència lineal que coincideix amb punts de dades coneguts, utilitzant el mètode del mínims quadrats.