Emprar funcions financeres

En aquest apartat veureu algunes de les principals funcions financeres que us proporciona l’”Excel” 2010. Per tal de fer-les servir podeu seguir les indicacions dels apartats ‘Iniciar l’assistent de funcions’ i ‘seleccioneu funcions segons la seva categoria’ d’aquest mateix pràctica.

  • DB

Retorna la depreciació d’un bé durant un període específic per mitjà del mètode de depreciació fixa de saldo.

  • NPER

Retorna el número de pagaments d’una inversió, basat en pagaments periòdics i constants i un tipus d’interès constant.

  • PAGO

Calcula el pagament d’un préstec basat en pagaments constants i un tipus d’interès constants.

  • TASA

Retorna el tipus d’interès per període d’un préstec o una inversió.