Emprar l’eina de recerca de paraules

Es pot dir que “Word” permet de fer la cerca de dues maneres diferents :

  1. La cerca senzilla. Permet cercar paraules i frases. Es pot activar la cerca àmplia prement el botó “Crt+B”
  2. La cerca àmplia. Permet cercar de manera més complexa.

A la cerca àmplia es poden cercar com exemple:
Format. La paraula “Barcelona”, marcada amb format de català, o bé els llocs on hi ha la paraula “Barcelona” en negreta.
Especial. Permet cercar nombres, paraules amb nombres. Tabuladors, paràgrafs…;