Emprar l’assistent de funcions i seleccioneu funcions segons la seva categoria

  • Introduir una funció en una cel·la.

Mètode

  • Aneu a la cel·la que ha de contenir la funció

Per executar l’Auxiliar de funcions teniu diverses formes:

  • Aneu a la pestanya Inici i al grup d’Edició, cliqueu la icona de funcions i seleccioneu “Més funcions” (o bé (Alt+I) U) :

  • O cliqueu sobre la icona de funcions situada a la barra d’eines estàndard.

En qualsevol dels tres casos s’obre la finestra d’assistent de funcions:

  • Seleccioneu les funcions segons la seva categoria:

Un cop iniciat l’assistent, podeu seleccioneu les funcions segons categories:

En el selector trieu la categoria; al requadre inferior es mostren ordenades alfabèticament totes les funcions disponibles. Al peu es mostra la informació de la funció que teniu seleccionada.

Categories disponibles:

Categoria Usos
Financeres Càlcul de pagaments de crèdits i altres productes financers
Data i hora Operacions amb dates i hores
Matemàtiques i trigonomètriques Operacions numèriques i d’àngles
Estadístiques Càlculs i operacions estadístiques
Cerca i referència Operacions relacionades amb la localització de cel·les i rangs
Base de dades Operacions en una taula que es comporta com a base de dades
Text Operacions que es realitzen amb cadenes de caràcters
Lògiques Operacions de lògica booleana
Informació Per conèixer el tipus de dades o característiques d’una cel·la o rang .

Si no coneixeu la categoria en concret, Totes us mostra totes les funcions disponibles.

En primer lloc de la llista teniu l’opció Usades recentment que són les últimes que heu emprat, per si les heu de tornar a utilitzar.

També teniu l´opció de crear-ne de noves: Definides per l’usuari.