Emprar múltiples criteris de filtre alhora

També es poden posar més criteris. Si són numèrics, no s’ha de posar el primer igual ni les cometes. Tots els criteris que posem a la mateixa filera estan lligats per l’operador booleà Y (AND).

Exemple:   

També es pot emprar l’operador O (OR). Només cal posar-ho en una filera diferent.

Nota!: Recorda canviar el Rang de criteris i ajustar-lo a la nova situació

Avís important : El camp de criteris sempre ha d’estar ajustat a les condicions. Si és més gran es considera que una condició està en blanc i per tant qualsevol registre compleix la condició.