Emprar rangs entre diferents fitxers

 

Objectiu

  • Treballar amb rangs de cel·les que estan en diferents fitxers.

Mètode

Amb els dos llibres oberts, procedireu de la mateixa manera que s’explica a l’apartat anterior, només que ara es fa referència també al nom del fitxer.

L’exemple és semblant al d’abans, però ara el que voleu és que la suma us surti en un altre fitxer anomenat Llibre2. Per això, posareu a la cel·la B2 del Full1 (que està al Llibre2) la fórmula següent:

=Llibre1.xlsx!dades+Llibre1.xlsx!dades2

Nota!: El text marcat en negreta és la ruta fins arribar al fitxer en qüestió.