Emprar subtotals

A partir d’uns registres de dades podeu aconseguir uns càlculs agrupant les dades.

Mètode

El primer que heu de tenir en compte és que haureu de tenir les dades agrupades pel camp mitjançant el que voleu fer l’agrupació. Suposeu el següent exemple:

Si el que voleu fer és calcular l’edat mitjana de l’alumnat en funció del grau d’educació (Infantil, Primària i Secundària), seguireu les passes següents:

1. Ordenareu la vostra llista per el camp per el qual voleu agrupar; en aquest cas serà el camp Grau. 2. Seleccioneu qualsevol de les cel·les que formen part de la vostra base de dades; en l’exemple podria ser qualsevol de les compreses entre A1 i E31. Per exemple la B14. 3. Aneu a Dades i al grup Esquema, cliqueu Subtotal

4. A la finestra següent surten els paràmetres :

  • Per a cada canvi a : Aquí heu de seleccionar el camp pel qual voleu agrupar: Grau
  • Fes servir la funció : Marcareu l’operació matemàtica que voleu que us faci. En aquest cas escollireu Mitjana
  • Afegeix el subtotal a : Marcareu el camp sobre el que voleu que es faci l’operació matemàtica. Ara agafareu el camp Edat.

Un cop teniu tot això feu clic al botó D’acord, i el resultat serà el següent:

Gràcies a això podeu saber que a Infantil la mitjana d’edat és de 3,8; a Primària de 7,75; i a Secundària de 13,16.

A més a més, podeu modificar la vista actual per tal que us ensenyi només els resums. Si feu clic a sobre de qualsevol dels números que surten a la part superior esquerra de la pantalla us agruparà les dades pel nivell corresponent.

Fent clic al botó del número 2 veureu la següent vista:

Fent clic a l’1 veureu això:

Fent clic al 3 tornareu a veure la vista inicial.