Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents