Espaiat entre paràgrafs

L’espaiat entre paràgrafs és l’espaiat que hi ha entre un paràgraf i els paràgrafs anterior i posterior. L’espaiat entre paràgrafs (especialment en llistats) pot facilitar la lectura del document.

Per accedir a poder modificar l’espaiat entre paràgrafs cal anar a la pestanya presentació de la pàgina/ bloc paràgraf/ fletxa inferior esquerra/ i en el quadre que s’obre cal clicar la pestanya/ sagnia i espaiat.

Per a un millor control, és millor d’usar-ne només un per paràgraf.