Excel Bàsic

Curs obert d’Excel Nivell Bàsic
Del xx/xx al xx/xx tots el xxxxxx de xx a xx

Objectius del nivell:
Fer servir Excel principalment com a calculadora. Nocions de funcions matemàtiques elementals SUMA, PROMEDIO, CONTAR, etc. en aquest nivell es fan servir funcions d’Excel més senzilles, sobretot matemàtiques, també farem operacions elementals com pot ser divisions, percentatges, alguna funció estadística, la utilitat Autosuma.
Fes clic aquí per Sortir

Mòdul 1: La pantalla

Obrir i tancar el programa
Identificar les parts de la pantalla
Els menús d’opcions
La barra d’eines

Mòdul 2: Conceptes bàsics

Definir un llibre
Definir un full de càlcul
Definir cel·les
Definir files i columnes
Conèixer els tipus de dades

Mòdul 3: Treball amb fulls de càlcul

Obrir / Crear un document nou
Desar un document per primera vegada
Desar un document prèviament desat
Conèixer el lloc més adequat per desar un document
Configurar el desat automàtic

Mòdul 4: Funcionalitats bàsiques

Personalitzar la barra d’eines
Afegir i treure barres d’eines alternatives
Desplaçar-se pel full
Desplaçar-se pel llibre
Inserir files i columnes
Inserir cel·les
Inserir fulls
Eliminar files i columnes
Eliminar cel·les
Eliminar fulls

Mòdul 5: Impressió de documents

Vista preliminar
Definir una àrea d’impressió
Veure opcions d’impressió
Configurar les opcions bàsiques de pàgina

Mòdul 6: Introducció de dades

Introduir dades de text i numèriques
Inserir text i esborrar text a cel·les
Diferenciar entre dades calculables i dades no calculables
Introduir dates i hores

Mòdul 7: Format del full de càlcul

Canviar la tipologia de lletra
Canviar el color del text i el color de la cel·la
Donar format de forma automàtica
Alinear text dins les cel·les
Alinear i orientar les dades
Combinar cel·les
Bordejar cel·les

Mòdul 8: Edició de documents

Copiar i enganxar text
Tallar i enganxar text
Omplir automàticament les cel·les
Desfer un canvi
Refer un canvi

Mòdul 9: Fórmules bàsiques de càlcul

Sumar, restar, multiplicar i dividir dades
Emprar l’assistent de fórmules
Emprar la funció de suma automàtica
Emprar la funció de càlcul suma
Emprar la funció de càlcul mitjana
Emprar la funció de càlcul producte
Calcular percentatges
Emprar referències relatives i absolutes a funcions

 

Texts adaptats de la versió original creada per
Ana Rísquez Díaz
Tractament de la informació numèrica. Nivell bàsic
Amb llicencia