Excel – ACTIC/C6

Curs Excel – ACTIC/C6

Aquest curs esta format per classes a diferents nivells composades per exemples explicatius i fulls de càlcul per a fer. Els alumnes triaran les lliçons en funció del seu nivell i a cada lliçó hi trobaran teoria, exercicis fets on veure com es resolen els diferents problemes i un full de càlcul amb problemes referents a la lliçó pendents de resoldre.
Així doncs al llarg del curs l’alumne podrà triar que vol aprendre o reforçar dins d’un ampli ventall d’opcions, funcions de tot tipus, soles, combinades, validació de dades, gràfics, etc.

Clic aquí per accedir als cursos      Fes clic aquí per sortir

Word – ACTIC/C4

Curs Word – ACTIC/C4

Al llarg d’aquest curs veurem com emprar un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos, destinats a ser impresos o publicats a Internet. Des de l’ús del editor de texts com a simple màquina d’escriure fins a composar texts complexes amb índex dinàmic, hipervincles a pàgines web o incorporació de dades provinents d’altres aplicatius.

WORD

 

 

Avís legal