Excel nivell avançat

OBJECTIUS GENERALS

Crear models de càlcul i administrar dades. Utilitzar funcionalitats avançades com noms (especialment per a rangs dinàmics), Filtre Avançat, Validació de Dades i Format Condicional. Fes servir funcions com DESREF i SUMAPRODUCTO. funcions lògiques com SI, I, NO, realitza funcions niades. Coneix i realitza l’eina Subtotals, taules i gràfics dinàmics, realitza gravacions de Macros senzilles, domina la realització de gràfics, sap i fa servir amb fluïdesa el recurs importar dades des d’Access i de formats .txt.

Mòdul 1: Configuració de la finestra d’aplicació

 Mostrar barres d’eines
 Treure barres d’eines
 Modificar barres d’eines
 Crear botons de comandaments personalitzats

Mòdul 2: Mecanismes d’importació i exportació de fitxers

 Importar dades de format programari lliure a format programari de propietat
 Exportar dades a format text
 Exportar dades a altres formats de programari
 Importar i exportar gràfiques

Mòdul 3: Utilització de rangs de dades

Emprar rangs a funcions
 Emprar rangs entre diferents fulls
 Emprar rangs entre diferents fitxers

Mòdul 4: Utilització de les eines avançades de format

 Pràctica 1: Copiar i enganxar especial
 Pràctica 2: Tallar i enganxar especial
 Pràctica 3: Copiar format
 Pràctica 4: Canviar a format monetari
 Pràctica 5: Canviar a format percentatge
 Pràctica 6: Canviar a format milers
 Pràctica 7: Canviar a format personalitzat
 Pràctica 8: Reduir decimals
 Pràctica 9: Augmentar decimals
 Pràctica 10:Reduir sagnats de cel·les
 Pràctica 11:Augmentar sagnats de cel·les
 Pràctica 12:Configurar el format condicional
 Pràctica 13:Validar dades

Mòdul 5: Eines de seguretat d’un full

 Pràctica 1: Protegir fulls
 Pràctica 2: Protegir fitxers
 Pràctica 3: Habilitar paraules clau per obrir o modificar un full
 Pràctica 4: Bloquejar cel·les
 Pràctica 5: Ocultar cel·les
 Pràctica 6: Compartir un fitxer entre diferents usuaris

Mòdul 6: Vinculació d’informació entre diferents fitxers

 Pràctica 1: Fer servir cel·les de diferents fitxers
 Pràctica 2: Actualitzar dades vinculades entre fitxers
 Pràctica 3: Consolidar dades entre diferents fitxers

Mòdul 7: Ús de plantilles

 Pràctica 1: Obrir plantilles de dades
 Pràctica 2: Modificar plantilles de dades. Desar fitxers com a plantilles

Mòdul 8: Funcions complexes

 Pràctica 0: Emprar l’assistent de funcions i seleccionar funcions segons la seva categoria
 Pràctica 1: Emprar funcions de text
 Pràctica 2: Emprar funcions de base de dades
 Pràctica 3: Emprar funcions lògiques i condicionals
 Pràctica 4: Emprar funcions estadístiques
 Pràctica 5: Emprar funcions financeres
 Pràctica 6: Emprar funcions de recerca
 Pràctica 7: Emprar subtotals
 Pràctica 8: Utilitzar funcions de forma tridimensional
 Pràctica 9: Recercar objectius
 Pràctica 10:Detectar i auditar fórmules

Mòdul 9: Representació de gràfiques complexes

 Pràctica 1: Crear gràfiques amb diferents estils
 Pràctica 2: Representar marges d’error a les gràfiques
 Pràctica 3: Representar tendències a les gràfiques

Mòdul 10: Edició d’aspectes de les gràfiques

 Pràctica 1: Personalitzar estils i models de gràfiques
 Pràctica 2: Canviar ubicacions de la gràfica
 Pràctica 3: Representar gràfiques 3D
 Pràctica 4: Modificar propietats de gràfiques 3D
 Pràctica 5: Afegir rètols de dades
 Pràctica 6: Afegir efectes a les gràfiques
 Pràctica 7: Afegir percentatges a les gràfiques circulars
 Pràctica 8: Modificar la font de dades d’una gràfica

Mòdul 11: Manipulació de dades amb taules dinàmiques

 Pràctica 1: Emprar l’assistent per fer taules dinàmiques
 Pràctica 2: Modificar l’aspecte de la taula dinàmica
 Pràctica 3: Crear càlculs amb dades de la taula dinàmica
 Pràctica 4: Filtrar informació de la taula dinàmica
 Pràctica 5: Afegir variables a la taula dinàmica
 Pràctica 6: Crear subtotals a les taules dinàmiques
 Pràctica 7: Generar gràfiques dinàmiques

Mòdul 12: Representació de diferents escenaris

 Pràctica 1: Crear escenaris
 Pràctica 2: Editar i modificar dades dels escenaris
 Pràctica 3: Generar taules dinàmiques a partir dels resultats dels escenaris
 Pràctica 4: Generar resums amb escenaris

Mòdul 13: Utilització de macros

 Pràctica 1: Comprendre el concepte de macro
 Pràctica 2: Crear una macro
 Pràctica 3: Executar macros
 Pràctica 4: Personalitzar icones amb macros assignades.