Exportar dades a altres formats de programari

Objectiu

  • Desar el vostre fitxer de manera que després pugui ser llegit per altres aplicacions, com per exemple l’”Excel 2003″ o l’”Adobe Acrobat”.

Mètode

Quan vulgueu que les dades que teniu en format xlsx puguin ser llegides per altres aplicacions, desareu el fitxer amb qualsevol de la resta d’opcions de l’apartat Desa en format de la finestra Desament. (Vegeu la imatge)

Des d’aquesta mateixa finestra també trobeu l’opció per desar-ho en format PDF.