Fer el peu de pàgina

 

Igual que els encapçalaments, els peus de pàgina s’utilitzen per aconseguir que una determinada informació surti repetida a cadascuna de les pàgines del document. Aquesta informació es repetirà a l’espai destinat al marge inferior. L’avantatge de treballar amb peus de pàgina és que solament s’haurà d’escriure el seu contingut un únic cop i, si posteriorment s’ha de canviar, solament caldrà fer-ho una única vegada. El mateix passava en el cas dels encapçalaments. Els peus de pàgina s’utilitzen molt sovint per inserir la numeració dels fulls del document, tot i que es pot inserir qualsevol tipus d’informació. Per afegir un peu de pàgina als fulls del nostre document:

1. Fer clic a la pestanya Inserció de la franja d’opcions. Observarem com es troba el grup d’opcions que ens permet treballar amb la capçalera i el peu del document.2. Fer clic a sobre de l’opció Peu. Veurem com es mostren tota una sèrie de models de peus que podem emprar.3. Seleccionarem el model que ens interessi aplicar. Fixeu-vos que els diferents models que es proposen tenen incorporades unes marques amb (per exemple, “[Escriba texto]) on haurem de fer clic per introduir la informació i, a més, incorporen la paginació.També és possible crear un peu sense disseny per treballar-lo des de zero. Són les opcions “en blanco” i “en blanco (tres columnas)”.

4. Veurem que, una vegada escollit el model de peu, a l’igual que succeeix amb l’encapçalament, s’activa la pestanya Eines de capçalera i peus de pàgina a la franja d’opcions, on trobarem tota una sèrie d’opcions que permeten treballar amb la informació de la capçalera i el peu.

5. Per sortir de l’edició del peu i tornar a l’edició del document, fer clic a sobre de l’opció Tanca la capçalera i el peu.

O bé, fer doble clic a qualsevol part del document que no sigui la capçalera o el peu.

6. Observem com la informació introduida al peu queda reproduida a tots els fulls del document.

NOTA: Per tornar a activar el peu, simplement s’ha de fer un doble clic a sobre d’aquest, o bé anar a la pestanya Inserció i, dintre del botó Peu escollir l’opció Edita el peu.

Eliminar el peu de pàgina

Per eliminar un peu que tinguem prèviament fet:

1. Fer clic a la pestanya Inserció de la franja d’opcions i seleccionar l’opció Peu.

2. Fer clic a sobre de l’opció Suprimeix el peu.