Fer l’encapçalament de pàgina

Els encapçalaments de pàgina s’utilitzen per aconseguir que una determinada informació surti repetida a cadascuna de les pàgines del document. Aquesta informació es repetirà a l’espai destinat al marge superior.

L’avantatge de treballar amb encapçalaments és que solament s’haurà d’escriure el seu contingut un únic cop i, si posteriorment s’ha de canviar, solament caldrà fer-ho una única vegada.

Els encapçalaments s’utilitzen molt sovint per escriure el nom de l’autor del document, el títol, la data, etc.

Per afegir un encapçalament als fulls del nostre document:

1. Fer clic a la pestanya Inserció de la franja d’opcions. Observarem com es troba el grup d’opcions que ens permet treballar amb la capçalera i el peu del document.

2. Fer clic a sobre de l’opció Capçalera. Veurem com es mostren tota una sèrie de models de capçaleres que podem emprar.

3. Seleccionarem el model que ens interessi aplicar. Fixeu-vos que els diferents models que es proposen tenen incorporades unes marques amb (per exemple, “[Escriba el título del documento]) on haurem de fer clic per introduir la informació.

També és possible crear una capçalera sense disseny per treballar-la des de zero. Són les opcions “en blanco” i “en blanco (tres columnas)”.

4. Veurem que, una vegada escollit el model de capçalera, s’activa la pestanya Eines de capçalera i peus de pàgina a la franja d’opcions, on trobarem tota una sèrie d’opcions que permeten treballar amb la informació de la capçalera i el peu.

5. Per sortir de l’edició de la capçalera i tornar a l’edició del document, fer clic a sobre de l’opció Tanca la capçalera i el peu.

O bé, fer doble clic a qualsevol part del document que no sigui la capçalera o el peu.

6. Observem com la informació introduida a la capçalera queda reproduida a tots els fulls del document.

NOTA: Per tornar a activar el peu, simplement s’ha de fer un doble clic a sobre d’aquest, o bé anar a la pestanya Inserció i, dintre del botó Capçalera escollir l’opció Edita la capçalera.

Per eliminar un encapçalament que tinguem prèviament fet:

1. Fer clic a la pestanya Inserció de la franja d’opcions i seleccionar l’opció Capçalera.

2. Fer clic a sobre de l’opció Suprimeix la capçalera.