Fer referència a dades entre fulls

Per fer referència a una dada que està en un altre full cal posar-ho dins de la fórmula. Full es posa a la barra de fórmules =Nom_del_full!rang.
El signe d’admiració indica que és el nom d’un full.

Exemple:

També pot ser utilitzat en fórmules:
Exemple: