Fer servir camps de formulari

Ús de camps de formulari

Els camps de formulari són els llocs en els quals els usuaris poden introduir informació. Es pot inserir un camp de formulari dins d’un paràgraf de text normal, en una cel.la de taula o en un marc. Si es protegeix el formulari, els usuaris només podran introduir informació en els camps o en les seccions d’on s’hagi eliminat la protecció.

Amb els camps de formulari podrem:

 • Controlar la introducció de dades. Es pot especificar una entrada predeterminada per a un camp, definir una llista d’elements per tal que els usuaris en facin la tria d’un o més o aplicar el format a una entrada (Ex: barres entre els nombres de la data, nombres en vermell si aquest és negatiu,…)
 • També es podrà especificar que s’executi automàticament una macro quan el punt d’inserció entri o surti del camp.
 • Definir missatges d’ajut per a cada camp de formulari. Cada camp pot tenir associat un missatge que aparegui a la barra d’estat i un altre que surti dins d’una finestra pressionant la tecla F1 si es troba dins del camp.

Per inserir un camp de formulari:

 • Col·loqueu el punt d’inserció on es vol inserir el camp de formulari.
 • Si voleu inserir un camp de formulari amb text, a la barra d’eines premeu la icona  o bé 
 • Si en voleu un amb casella de selecció  .
 • I si aquest és una llista desplegable cal fer-ho a la icona .
 • Per inserir un camp data feu clic damunt la icona

Ús dels camps de formulari amb text

Tal i com hem explicat en la Pràctica 1 d’aquest mòdul hi ha dos tipus de camp de text: “Texto enriquecido” i “Texto sin formato”. Per a més informació, consulteu aquesta pràctica.

Per crear un camp de formulari amb text

 1. Comproveu que el document no estigui protegit.
 2. Visualitzeu les opcions de menú dels formularis fent clic damunt la pestanya “Programador”. Mireu la imatge:
 3. Poseu el cursor on ha d’anar aquest tipus de camp de formulari.
 4. Feu clic damunt la icona  per inserir el tipus de camp de formulari “Texto enriquecido”

Passos per modificar un camp de formulari amb text

 1. Comproveu que el document no estigui protegit.
 2. Visualitzeu les opcions de menú dels formularis fent clic damunt la pestanya “Programador”. Fixeu-vos especialment en el quadre “Controles” d’aquest menú. Mireu la imatge:
 3. Feu clic en el camp de text que desitgeu modificar.
 4. Seleccioneu “Propiedades” en el menú “Controles”. Apareix aquest menú:
 5. Feu les modificacions que calgui
 6. Premeu el botó “Aceptar”.

Per aplicar format de caràcter a un camp de formulari amb text

 1. Comproveu que el document no estigui protegit.
 2. Poseu el cursor en el camp de formulari amb text que es vol modificar.
 3. Seleccioneu “Propiedades” en el quadre de controls de “Formularios”
 4. En el menú que apareix marqueu la casella “Usar un estilo dar formato al contenido”. Mireu la imatge:
 5. Escolliu un dels estils proposats o bé feu clic damunt “Nuevo estilo” per crear un altre.
 6. Premeu el botó “Aceptar”.

Ús dels camps de formulari amb casella de verificació

Es demana una resposta de sí o no. Haureu d’introduir en el formulari una etiqueta per a la casella de selecció i inserir un camp de formulari amb casella junt a l’etiqueta.

Per crear un tipus de camp de formulari casella de verificació

 1. Comproveu que el document no estigui protegit.
 2. Visualitzeu les opcions de menú dels formularis fent clic damunt la pestanya “Programador”.
 3. Poseu el cursor on ha d’anar aquest tipus de camp de formulari.
 4. Feu clic damunt la icona    per inserir el tipus “Campo de formulario con casilla de verificación”

Passos per modificar un camp de formulari casella de verificació

 1. Comproveu que el document no estigui protegit.
 2. Visualitzeu les opcions de menú dels formularis fent clic damunt la pestanya “Programador”.
 3. Feu clic en el camp casella de verificació que voleu modificar.
 4. Seleccioneu “Propiedades” en els controls de “Formularios”
 5. En el menú que apareix feu clic damunt “Cambiar”. Mireu la imatge: 
 6. Feu els canvis que considereu i premeu el botó “Aceptar”.

Ús dels camps de formulari amb llista desplegable

És per fer servir en formularis de pantalla. Desplega un llistat d’opcions a escollir. No hi ha errors tipogràfics. És desitjable que hi hagi l’opció “Ninguno”.

 • La selecció predeterminada serà la primera de la llista. Cas d’una altra opció caldrà seleccionar-la.
 • Quan s’imprimeix un formulari s’imprimirà l’element que estigui seleccionat en aquell moment.

Per crear un formulari que contingui un camp llista desplegable

 1. Comproveu que el document no estigui protegit.
 2. Visualitzeu les opcions de menú dels formularis fent clic damunt la pestanya “Programador”.
 3. Poseu el cursor on ha d’anar el camp de formulari llista desplegable.
 4. Feu clic damunt la icona    per inserir aquest tipus de camp formulari.
 5. En el punt d’inserció del document apareixerà el que es mostra a la següent imatge:

Passos per modificar un camp de formulari llista desplegable

 1. Comproveu que el document no estigui protegit.
 2. Visualitzeu les opcions de menú dels formularis fent clic damunt la pestanya “Programador”.
 3. Feu clic en el camp llista desplegable que voleu modificar.
 4. Seleccioneu “Propiedades” en els controls de “Formularios”. Apareix aquest menú:
 5. En el menú que apareix feu clic damunt “Agregar…”. Apareixerà aquest menú:
 6. Escriviu el primer valor de la llista i premeu el botó “Aceptar”.
 7. Repetiu els passos 5 i 6 per anar afegint més valors de la llista desplegable.

És possible afegir, eliminar o reorganitzar elements d’una llista.

Per afegir elements a una llista desplegable

 1. Seguiu els passos 1 a 4 del procediment anterior.
 2. Premeu el botó “Agregar”.
 3. Escriviu el nou valor de la llista i premeu el botó “Aceptar”.

Per eliminar elements d’una llista desplegable

 1. Seguiu els passos 1 a 4 del procediment Passos per modificar un camp de formulari llista desplegable
 2. En el quadre “Propiedades de la lista desplegable” seleccioneu l’element a suprimir.
 3. Premeu botó “Quitar”.
 4. Repetiu els passos 2 i 3 per a cada element que es vol eliminar.
 5. Per acabar premeu “Aceptar”.

Per canviar l’ordre dels elements d’una llista desplegable

 1. Seguiu els passos 1 a 4 del procediment Passos per modificar un camp de formulari llista desplegable
 2. En el quadre “Propiedades de la lista desplegable” seleccioneu l’element que voleu canviar d’ordre.
 3. Seguir un d’aquests passos:
  • Cap amunt: fer clic damunt “Subir”.
  • Cap avall: fer clic damunt “Bajar”.
 4. Per acabar premeu “Aceptar”.

Ús del camp de formulari data

Un cop creat el camp de formulari data, l’usuari podrà desplegar un calendari on es podrà triar una data.

Per crear el camp de formulari data

 1. Comproveu que el document no estigui protegit.
 2. Visualitzeu les opcions de menú dels formularis fent clic damunt la pestanya “Programador”.
 3. Poseu el cursor on ha d’anar aquest tipus de camp de formulari.
 4. Feu clic damunt la icona    per inserir el tipus de camp data.
 5. En el punt d’inserció apareix aquest menú: