Fer servir cel·les de diferents fitxers

  • Des d’un full, treballar amb cel·les que estan en d’altres fitxers.

Mètode

Si des d’un full voleu treballar amb cel·les que estan en d’altres fitxers, podeu fer servir qualsevol funció o dada que es troba en un altre fitxer.

Vegeu el següent exemple:.

Suposeu que teniu dos fitxers: llibre1.xls i llibre2.xls. Al libre1 teniu la cel·la A1 amb el valor 4 i al llibre2 teniu la cel·la B2 amb el valor 7. Per sumar ambdós valors, aquesta suma ha de sortir a la cel·la C3 del fitxer llibre1.xls.

(Si els valors que voleu sumar fossin tots al mateix fitxer; en aquest cas la fórmula que he de posar a la cel·la C3 seria aquesta: =A1+B2. El fet de tenir els valors en diferents fitxers no canvia el resultat).

En aquest cas la fórmula serà aquesta:

Vegeu la fòrmula desglosada:

A1: és el primer valor que voleu sumar.

[Llibre2.xlsx]: és el nom del fitxer on està el segon valor que voleu sumar.

Full1: és el nom del full (de la pestanya) on està el segon valor que voleu sumar.

!: el símbol d’admiració és un valor que fa servir l’”Excel” per separar entre el nom del full i la referència de la cel·la.

$B$1: és la referència de la cel·la on està el segon valor que voleu sumar. Aquesta referència, l’Excel la posa sempre com a referència absoluta.

Com que la fórmula pot resultar feixuga d’escriure teniu la possibilitat de crear-la seleccionant les cel·les. ho fareu així:

1. Us posareu a la cel·la C3 del llibre1 i escriureu el símbol ‘=’.

2. seleccioneu la cel·la A1 del mateix llibre.

3. Escriureu el símbol ‘+’.

4. Anireu a buscar el llibre2 i seleccioneu la cel·la B2.

5. Finalment premereu la tecla Return o Intro del teclat.