Filtrar dades amb lògica booleana AND i OR

Si volem filtrar amb més d’un criteri, podem emprar els operador de lògica booleana AND (I) i OR (O).

Per fer-ho cliquem sobre la icona del camp al qual volem aplicar el filtre    i Triem Filtre de text(si el camp és de text) o bé Filtre de nombre si el camp és numèric.
Hi ha vàries opcions, però per tenir-les totes disponibles cal anar a Filtre personalitzat.

Apareixerà una finestra:

Podem marcar dues condicions, emprant (I): S’han d’acomplir els dos criteris, o (O) ens mostrarà els registres que acomplexin qualsevol de les dues condicions.

Per exemple que la localitat sigui Salt o Cervera.

El resultat serà:

Tenim un grapat d’opcions de filtratge:

 • és igual a
 • no és igual a
 • és més gran que
 • és més gran o igual que
 • és més petit que
 • és més petit o igual que
 • comença amb
 • no comença amb
 • acaba amb
 • no acaba amb
 • conté
 • no conté

També es poden emprar en els criteris, caràcters comodins, de forma que un ? equival a qualsevol lletra i (*) a qualsevol grup de lletres.
Exemples: *Si posem es igual a | ca?a, indica qualsevol paraula ca_a, com casa, cata, caça, cama…
*Si posem es igual a | cas* seria equivalent a totes les paraules que comencen per cas: casa, casal, casalot, cases…