Format automàtic

Amb la categoria de Format automàtica agrupem tot un seguit d’eines i possibilitats diverses que tenen els diferents programes i que van destinats a l’aplicació automàtica d’objectes, a la modificació de documents o bé a l’aplicació automàtica de formats predefinits. Si atenem sols a l’àmbit d’aplicació de l’autoformat tenim les següents possibilitats esquemàtiques:

  • A tot el document.
  • Sols a elements seleccionats.

En cert sentit es pot parlar dels estils, les plantilles i els assistents com a elements d’aplicació d’autoformat, però en realitat en aquest cas hi ha diferents possibilitats i cal agrupar-les en altres categories.


Autoformat en les diferents aplicacions d'”Office”.
A la taula anterior es pot veure un esquema de com funciona l’autoformat als diferents programes d'”Office”.

Autoformat a “Word”

Hi ha moltes situacions en les quals es pot fer servir l’autoformat a “Word”:

  • Documents generals. Es pot aplicar a qualsevol mena de document, en general, llevat que “Word” indiqui el contrari, es pot desfer l’autoformat i retornar a l’inici sense aprofitar els canvis que el programa introdueixi.
  • Cartes Si s’ha creat una carta i es vol veure quin és el resultat de l’aplicació de les possibilitats de l’autoformat es pot activar i observar-ne els resultats. Es recomana que el text tingui estils i diferents elements que permetin la utilització de l’autoformat a “Word” de manera senzilla i lògica.
  • Correu electrònic, assenyalar si es tracta d’un document per a correu electrònic.

Moltes vegades cal indicar a “Word” que es revisarà pas a pas els canvis que proposa el programa. Aquest punt no és gaire recomanable si es tracta de documents molt extensos.
L’Office 2010 no te l’opció d’autoformat que incloïa l’Office 2003, però podem fer que l’inclogui seguint aquests passos. 1-Obrim Word i cliquem la pestanya Fitxer.

2-En aquesta pestanya cliquem on diu opcions

3-En el quadre d’opcions de Word busquem personalitzar la franja.

4-En el desplegable de triar les ordre de busquem l’opció totes les ordres.

5-Ara cercarem Format automàtic. Podreu comprovar que n’hi ha 2.

6-En el bloc personalitza la franja clicarem damunt d’inici amb el botó esquerra del ratolí i afegirem un grup nou. LI podem posar el nom automàtic (per exemple)

7-Fet el pas 6 tornarem al bloc del costat ( on tenim el Format automàtic). Tenint el bloc nou seleccionat passarem amb les fletxes del mig del dos desplegables les icones de format automàtic al nou grup creat.

8-Clicarem d’acord .

9-Fet això ja tindrem a la pestanya d’inici l’opció autoformat.

Autoformat a “Word”

A les opcions es poden escollir els tipus d’elements als quals es vol aplicar l’autoformat. L’element al qual cal prestar més atenció és el referent als estils, especialment si es tracta d’un document rebut per correu electrònic i més o menys llarg. Aplicar el format automàtic als estils pot afavorir molt la possibilitat de llegir el document.