Funcions amb data

AHORA()
Què fa?
Ens retorna la data i hora actual.
Sintaxi
=AHORA ()
exemples
AHORA() = La data i hora actual

AÑO()
La funció AÑO retorna el número de l’any de una data que s’especifiqui com argument de la funció. D’aquesta manera, l’únic argument de la funció es la data de la que desitgem conèixer l’any.

Sintaxi de la funció AÑO

=AÑO(Núm_de_serie)
Núm_de_serie (obligatori): La data de la que volem que ens retorni l’any.
La funció AÑO retornarà un número sencer entre 1900-9999 ja que Excel fa servir un sistema de dates que comença l’any 1900 on la data més antiga es el dia 1 de gener de 1900.
Exemples de la funció AÑO
Podem especificar la data como una cadena de text a l’argument de la funció AÑO i obtindrem de retorn el número de l’any de la data:

De igual forma podem especificar una data que estigui en alguna cel·la i que tingui una dada de tipus data.

DIA()
La funció DIA en Excel ens retorna el nombre de dia d’una data i que estarà expressat com un nombre cencer entre 1 i 31. La funció DIA té només un argument que és el número de sèrie de la data a analitzar.

Sintaxi de la funció DIA

=DIA(“Núm_de_serie”)
Núm_de_serie (obligatori): La data d’Excel que serà analitzada per extreure el nombre de dia.
Exemples de la funció DIA

Per exemplificar l’ús de la funció DIA s’observa la següent fórmula:

= DIA (“05/08/2012”)

L’argument de la funció indica la data 5 d’agost del 2012 pels qual cosa el resultat de la funció serà 5 que és el nombre de dia. La funció DIA també pot prendre com a argument una data que es trobi emmagatzemada en una altra cel·la com al exemple:

DIA.LAB()
Obté el número de sèrie del dia laborable a partir d’una data especificada

sintaxi

DIA.LAB (fecha_inicial, dias_lab, [festius])
fecha_inicial (obligatori): La data en la qual s’inicia el recompte.
dias_lab (obligatori): Nombre de dies laborables a comptar després de la data inicial.
festius (opcional): Un rang on estan especificats dies festius que seran exclosos del recompte.
exemples

DIA.LAB (“01/01/2011”, 20) = 40571 que representa el 28/01/2011

La funció DIAS.LAB

La funció DIAS.LAB ens ajuda a obtenir el nombre de dies laborables entre dues dates determinades. La funció DIAS.LAB ens permet especificar un conjunt de dies de vacances que seran exclosos dels dies laborables comptabilitzats.

Sintaxi de la funció DIAS.LAB

A continuació una descripció dels arguments de la funció DIAS.LAB:

Fecha_inicial (obligatori): És la data a partir de la qual es començaran a comptar els dies laborables.
Fecha_final (obligatori): La data que marca el final de la comptabilització de dies laborables.
Vacances (opcional): Conjunt d’una o diverses dates que seran excloses del calendari de dies laborables.
La funció DIAS.LAB comptabilitza els dies laborables de dilluns a divendres i exclou els caps de setmana (dissabte i diumenge).

Exemples de la funció DIAS.LAB

En el següent exemple podràs observar el nombre de dies laborables que hi ha entre l’1 de gener de 2012 i el 22 de febrer l’any 2012.

A continuació tenim el mateix exemple però indicant que hi haurà tres dies en que farem vacances

DIAS360()
Retorna el nombre de dies entre dues dates utilitzant un any de 360 dies, ull anys de 360 dies no 365.

sintaxi
DIAS360 (fecha_inicial, fecha_final)
fecha_inicial (obligatori): Data d’inici del càlcul.
fecha_final (obligatori): Data final del càlcul.
exemples

DIAS360 (“01/01/2012”, “01/07/2012”) = 180
DIAS360 (“01/01/2012”, “01/02/2012”)) = 30

FECHA()
Obté el número de sèrie que representa la data especificada.

sintaxi

DATA (any, mes, dia)

any (Obligatori): Nombre que representa l’any de la data.
mes (Obligatori): Nombre que representa el mes de la data.
dia (Obligatori): Nombre que representa el dia de la data.

exemples

DATA (2010,6,25) = 40354
DATA (2011,3,30) = 40632

 
DIASEM() la funciò diasem() es prou complexa com per a fer-li un apart vegeu-lo al link
 
NUM.DE.SEMANA()
Retorna el nombre de setmana dins d’un any que li correspon a una data indicada.

sintaxi

NUM.DE.SEMANA (num_de_serie, tipus)

num_de_serie (obligatori): La data de la qual es determinarà la setman dins de l’any.
tipus (obligatori): El dia de començament de la setmana [1 = Diumenge, 2 = dilluns]

exemples

NUM.DE.SEMANA (“20/09/2009”, 1) = 39
NUM.DE.SEMANA (“20/09/2009”, 2) = 38

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.