Emprar funcions lògiques i condicionals

En aquest apartat veureu algunes de les principals funcions lògiques i condicionals que us proporciona l’”Excel” 2010. Per tal de fer-les servir podeu seguir les indicacions dels apartats ‘Iniciar l’assistent de funcions’ i ‘seleccioneu funcions segons la seva categoria’ d’aquest mateix pràctica.

  • O

Comprova si algun dels arguments és TRUE (vertader) i retorna TRUE o FALSE. Retorna FALSE si tots els arguments són falsos.

  • SI

Comprova si es compleix una condició i retorna un valor si és vertader i un altre valor si és fals.

  • Y

Comprova si tots els arguments són TRUE (verdader) i retorna TRUE si tots els arguments són vertaders.