Funcions lògiques i de decisió

En aquesta lliçó aprendrem a fer servir les funcions lògiques i a fer que ens donin resposta a qüestions concretes, que decideixin per nosaltres si un alumne ha aprovat o que ens indiquin si es pot o no fet una cosa o si es compleixen o no unes condicions.

FUNCIONS

SI NO Y / O

Exercicis