Funcions matemàtiques

Aquí veurem les funcions matemàtiques mes habituals, no totes, penseu que Excel disposa de prop de cent funcions matemàtiques de les més de quatre-centes que te.
Veurem doncs només les que tenen més us ja que ni el nivell del curs ni el temps del que disposem dona per a més.

Així doncs les anirem enumerant i posant-los un link per a que pugueu accedir a l’explicació de cadascuna.

Màxim, mínim, mitja i jerarquia
Suma condicional (1 condició)
Suma condicional (múltiples condicions)
Mitja condicional (1 condició)
Mitja condicional (múltiples condicions)
Arrodoniments