Identificar diferents tipus de gràfica segons les dades

Amb l’Excel disposem d’un gran nombre de gràfics per ajudar a representar les dades de què disposem. Cada tipus de gràfic accentua una característica de les dades, i per tant serà més útil cada tipus segons el que vulguem mostrar.

En general, tots els tipus permeten treballar amb una o més sèries de dades, de manera que podem comparar aquestes sèries entre si. L’únic que només permet visualitzar una sola sèrie és el gràfic circular. Per posar un exemple, veurem grups de dades com es visualitzen en diferents tipus de gràfics i dades:

 

Tipus:Columna;Dades d’Origen:Columnes

Permet comparar cadascuna de les dades de les dues sèries. En cada moment veiem com es comporten per a cada element (infantil, primària,…)


Tipus:Columna;Dades d’Origen:Files


La comparació es pot realitzar, però no és tant amb els elements de la sèrie d´un a un, sinó de forma més global.


Tipus:Columna;Subtipus:Acumulades;Dades d’Origen:Columnes:

Podem veure com es comporta cada element sumant les dues sèries. Ens permet comparar entre si els diferents elements: infantil respecte a primària,…


Tipus:Columna;Subtipus:100% Apilada
Un cas específic, quan les dades són diferents, podem acumular i triar que cada barra ocupi el 100% de l’escala. Això ens permet comparar les diferents dades en percentatges. Exemple:


Tipus:Columna;Subtipus:Acumulades;Dades d’Origen:Files; Opció:3D

Ens permet comparar les dues sèries acumultant en cadascuna tots els elements.


Tipus:Barra;Dades d’Origen:Columnes


Els gràfics de barra, són exactament iguals als de Columna, però en horitzontal.

En aquest cas concret si modifiquem les opcions d’emplenament com s’explica en el pràctica 7 i d’acord amb la imatge següent, escalant el nombre d’imatges segons les unitats de les dades podem obtenir un pictograma:

Pictograma

Es representa amb una imatge que fa referència al tema tractat on cada dibuix representa una quantitat determinada. Ens permet fer la mateixa visualització que les barres horitzontals.


Tipus:Circular

Permet comparar com es distribuixen els diferents elements d’una sèrie.


Tipus:Circular; Opció: 3D

Igual que l’anterior. Si volem remarcar algun element, podem separar-lo de la resta:


Tipus:Línies; Dades d’Origen:Columnes

És útil per fer un evolutiu en el temps. Com es comporta una mateixa dada en moments diferents.


Tipus:Radial; Dades d’Origen:Columnes


Ens permet, amb un sol cop de vista, comparar cadascun dels elements d’una sèrie amb el mateix de l’altra sèrie.