Importar dades de format programari lliure a format programari de propietat

Objectiu

  • Obrir amb “EXCEL 2010” un fitxer fet amb un programari lliure (per exemple, un fitxer de Libre Office)

Mètode

Des de l’Excel 2010 es poden obrir fitxers d’altres origens amb algunes restriccions. S’ha de tenir en compte que es pot perdre alguna dada o fòrmula que no es recuperaria íntegrament, motiu pel que no és una opció recomanable.

Tot i això, el programari lliure (“OpenOffice.org Calc o Google docs”) tenen mecanismes per tal de desar la informació en format d’”Excel 2010 (.xlsx)”.