Imprimir amb diferents graus de qualitat

Menú Fitxer Opció Imprimeix i clicant sobre Format de pàgina

Anem a la pestanya Full i tenim l’opció d’activar o desactivar les línies de la quadrícula.

Si està marcada aquesta opció Qualitat esborrany
la impressió es realitza a baixa qualitat, mentre que si no està activada,
la impressió es realitza a alta qualitat o mode presentació.

Nota!: Per treball propi és interessant activar l´opció qualitat esborrany, perquè permet economitzar tinta o tòner de la impressora