Imprimir en color

Menú Fitxer Opció Imprimeix i clicant sobre Format de pàgina


Anem a la pestanya Full i tenim l’opció d’activar o desactivar les línies de la quadrícula.

Si activem “Blanc i Negre”  la impresió no tindrà color. Es realitzarà en escala de grisos. Per altra banda, per poder imprimir en color aquesta opció ha d’estar desactivada .

Nota!: Recordeu revisar aquesta opció en imprimir en color. Molts cops queda activat, només, imprimir en grisos