Imprimir les capçaleres de fila i columna

Menú Fitxer Opció Imprimeix i clicant sobre Format de pàgina


Anem a la pestanya Full.

  • Opció desactivada   

Per defecte aquesta opció està desactivada i produeix una impressió com a la següent imatge:

  • Opció activada       

Si activem l’opció de títols es poden veure en el full imprès les capceleres de columnes i fileres.