Imprimir les fórmules i no els resultats

Per imprimir les fórmules, primer cal anar al Menú Fórmules | Mostra les fórmules

D’aquesta manera veurem les fórmules i no els resultats.

Observem la diferència entre una i l’altra:

  • Sense activar auditoria de fórmules:

  • Activant auditoria de fórmules: 

Després només resta imprimir.

Recordeu tornar a posar l’Excel a l’estat habitual.