Imprimir un full en diferents pàgines

Anem al Menú Fitxer Opció Imprimeix i clicant sobre Format de pàgina

Seleccionem la pestanya Pàgina

Per un costat podem triar si la impressió ha de ser en fulls verticals o horitzontals.

També podem ordenar que el resultat de la impressió surti en diversos fulls (sobretot quan tenim una gran quantitat d’informació).

Per fer-ho es marca aquesta opció i s’indica l’amplada i l’alçada (en el nostre cas 2 x 2 ).


El resultat el podem veure a la imatge següent:

Si hi ha poca informació i volem separar-la en pàgines, podem triar una ampliació:

Seleccionem la pestanya Pàgina

Visualitació prèvia dels salts de pàgina

Anem al Menú Visualitació | Visualitació prèvia dels salts de pàgina


Es pot veure ara el full de càlcul amb línies discontínues que produeixen divisions horitzontals i verticals. Són salts de pàgina automàtics.

Si posem salts de pàgina manuals, amb el botó dret del ratolí Inserció de salt de pàgina
i, apareixeran com línies contínues. També es pot observar el límit de la impressió.

Per tornar a la vista habitual de l’Excel: Menú Visualitació i prémer Normal.