Iniciar l’assistent de funcions

Per introduir qualsevol funció, primer cal anar a la cel·la que l’ha de contenir.
Per executar l’assistent de funcions tenim diverses formes:

  • Anar al Menú Fórmula | Insereix una funció.

  • Prémer la tecla “=” i anar a l’esquerra de la barra de fórmules i seleccionar “Més funcions…”.

  • Clicar sobre la icona de funcions    situada a la barra d’eines estàndard.

En qualsevol dels tres casos s’obre la finestra d’assistent de funcions:

Podem anar directament a un grup de funcions: