Inserir cel·les a taules

Es poden afegir cel·les en qualsevol lloc de la taula. Cal seleccionar la fila o la columna sobre la qual volem inserir.

Per afegir un cel·la o un grup de cel·les, cal clicar damunt la cel·la i s’activarà la barra d’eines de les taules, un cop tinguem la barra activa haurem de clicar a la pestanya presentació i escollir inserir les columnes o files que vulguem.