Inserir columnes a taules

Es poden afegir files i columnes en qualsevol lloc de la taula. Cal seleccionar la columna a l’esquerra de la qual volem inserir.
També es pot fer activant l’opció a pestanya presentació i escollir inserir les columnes que volguem. “ i escollir un dels possibles resultats que presenta el quadre de diàleg (opció recomanda).