Inserir notes a peu de pàgina

Mòdul 1. Pràctica 3: Inserir notes a peu de pàgina

Una nota és un text numerat a peu de pàgina o al final del document referenciat en el document amb el mateix número.

Per posar una nota a peu de pàgina d’un document de “Word 2010” hi ha diverses maneres. Si volem obrir el quadre de diàleg anomenat Notas al pie y notas al final cal fer el següent:

  • Seleccionar l’opció de menú “Referencias” i desprès fer clic damunt de la fletxa que hi ha a la part inferior tal i com es pot veure en la següent imatge.
  • Apareix aquest menú:
  • En la imatge anterior seleccioneu les opcions adients.

El text de les notes es pot veure, a més de l’àrea de notes, en el mateix punt de la seva inserció després d’apuntar-hi el ratolí. La nota es visualitza en una espècie de nota de paper i el text es visualitza en un requadre.

Les notes es poden editar fent un doble clic sobre la marca de nota, també es poden eliminar suprimint la seva marca.

Les notes a peu de pàgina es poden convertir en notes al final del document i a la inversa. Per aconseguir-ho s’ha d’activar el quadre de diàleg anomenat Notas al pie y notas al final. L’acció també pot afectar a una sola nota mitjançant el menú contextual del botó dret del ratolí després d’assenyalar la corresponent marca de nota.

Per inserir una nota a peu de pàgina cal obrir el quadre de diàleg Notas al pie y notas al final. S’escull, a continuació, el lloc on es vol inserir la nota i el tipus de numeració, símbol o marca personal amb què quedarà identificada al text. El botó “Opciones…” es poden definir les condicions de les notes a peu de pàgina i de les notes a final de document.