Inserir seccions de document

Són les parts d’un document on s’estableixen determinades opcions de format de pàgina. La creació de noves seccions és útil quan vulguem canviar propietats com la numeració de línies, el nombre de columnes o els encapçalaments i peus de pàgina, com també el disseny de pàgina.

La creació de seccions es fa anant a la pestanya presentació de la pàgina/ bloc format de pàgina\ icona salts on sortirà un quadre de diàleg com el de la figura :