Inserir títols a la gràfica

En aquesta versió d’Excel el títol cal posar-lo posteriorment. Tenim aquest gràfic d’exemple:


Seleccionem el gràfic.

Triarem una de les tres opcions i tot seguit clicarem dos cops sobre l’interior del títol per canviar el text, o bé amb el menú contextual (botó dret del ratolí) a sobre del títol escollirem l’opció Edita el text.

Després de prémer el botó Títol del gràfic podrem crear el títol i després actuarem igual que amb el menú disseny, amb el menú contextual o clicant dos cops sobre ell per editar-lo.