Inserir una forma predeterminada

Moltes de les imatges que es creen tenen elements de text comuns. Molts d’aquests elements són fletxes, estrelles, cercles&ldots;

Aquests elements es poden fer servir a “Office” a partir de la icona que té el nom “Autoformas”. En fer-hi un clic s’obren un conjunt de possibles formes:

  • Les diferents categories disposen d’un ampli ventall d’imatges possibles.

  • Les “Autoformes” es poden manipular, canviar de mida, posició&ldots; segons calgui.