Inserir una gràfica de dades

Al nostre món, les eines gràfiques són imprescindibles. El principal avantatge que tenen és el de donar una ràpida informació visual sobre determinats conjunts de dades numèriques, facilitant una informació ràpida i clara.

A “Word” es poden inserir gràfics de manera força fàcil i ràpida:

  • Per inserir un gràfica cal activar: la pestanya inserció\ bloc il·lustracions\ gràfic

* En el moment en que cliquem la icona del gràfic haurem d’escollir quin tipus de gràfic volem crear.

* Tot seguit s’obre una plantilla on es presenten unes dades que es poden substituir per les que es tinguin en realitat.

* Es poden modificar els gràfics un cop s’han inserit. Per fer-ho, cal clicar la icona de canviar el tipus de gràfic de la barra de gràfics (sempre clicant damunt del gràfic prèviament)

* Les possibilitats del gràfics a “Word” permeten generar de manera ràpida presentacions de dades força interessants.