Inserir una imatge des d’un arxiu

Per inserir una imatge des d’un arxius cal activar la pestanya inserció\ bloc il·lustracions\ icona imatge. A l´hora d’inserir una imatge des d’un arxiu es requereixen un seguit de punts que cal tenir molt en compte:

  • Ubicació de la imatge. Cal indicar al programa a quin lloc es troben les imatges. És recomanable establir la carpeta per defecte on es tenen. D’aquesta manera es podrà anar molt més ràpid.
  • Conèixer el format de la imatge. No tots els formats poden ser correctes, algunes vegades cal instal·lar determinades opcions de format que no s’havien fet.
  • Determinar si es vol vincular la imatge inserida amb l’arxiu on s’insereix. Cal anar molt en compte en aquest punt: si es vol tenir l’arxiu a un altre ordinador, en copiar l’arxiu cal incloure els arxius vinculats, (si hi ha problemes es pot activar “Edición→Vínculos” i modificar-ho).

Com a darrer punt, cal indicar que si es fa l’operació a “Word” és aconsellable desactivar “Flotar”…


Si es vol tenir una vista de la imatge que es vol inserir cal tenir premut el botó de vista prèvia. Els altres botons donen la mateixa informació que en obrir un arxiu: mida, icones, propietats&ldots;

Com a indicació, cal anar en compte amb la mida dels arxius.