Inserir una imatge predefinida

Moltes vegades es volen posar a qualsevol dels programes “Office” imatges i elements ja dissenyats. Per fer-ho, cal activar la pestanya inserció\ bloc il·lustracions\ icona galeria d’imatges. Si es vol disposar de tots els elements del programa, llavors cal inserir el “CD d’Office” a la unitat que correspongui i en activar aquesta opció el programa el detectarà i oferirà la possibilitat d’inserir no sols imatges sinó que també es podrà tenir accés a so, vídeo…

Si no es té el CD disponible es podrà escollir entre les imatges que el sistema posa per defecte i pel contingut on-line , cal activar la casella inclou el contingut d’Office.com.