Instal·lar el corrector ortogràfic i gramatical en un idioma determinat

Activar el corrector

Per activar l’eina “Ortografia” es pot fer a través de:

  • PestanyaRevisió\ icona Ortografia y gramàtica.
  • Prement F7.

En principi sembla senzill, però cal tenir en compte els següent punts:

  1. Primer, cal tenir en compte en quin moment s’activa l’opció de correcció, ja que es pot fer de dues maneres molt diferents:
    • a) a un document general, des de qualsevol part del mateix o b) amb text seleccionat.
  2. En el primer cas, es revisarà tot el document de la manera que s’indicarà a continuació, mentre que en el segon la correcció sols revisarà el text seleccionat, demanant, en tot cas al final de la correcció, si es vol seguir realitzant la revisió. El “Word”,permet que les paraules ignorades pel diccionari es marquin amb una ratlla acolorida assenyalant la possibilitat que siguin errònies.
  3. Segon, si el programa ho permet i es disposa de diferents idiomes amb els diccionaris instal·lats, caldrà fer-los servir segons el programa que sigui.
  4. Finalment hi ha la possibilitat de crear diccionaris personals en funció del tipus de tema que es treballi.

Definir l´idioma

Per definir l’idioma es pot seleccionar la paraula o el text a marcar i activar la pestanya Revisió\ bloc llengua\ icona llengua\ escollir defineix llengua de correcció….

Un cop tinguem activada aquesta opció es pot escollir entre les diferents possibilitats: assignar-li un idioma del qual es disposa de diccionari, o bé marcar com “no revisar”. Els diferents idiomes que s’indiquen no són aquells dels quals es disposa de diccionari, són tots aquells que pot marcar “Word”.

Cal anar molt en compte amb el botó de Predeterminar, ja que el canvi afectarà a tots els documents mentre no es torni a indicar el contrari.

Instal.lar un altre idioma; Diccionaris personalitzats

En el cas de voler instal.lar un idioma que “Word” no tingui s’haurà de fer des de diccionaris personals. Es poden crear els diccionaris personals que calgui. Per fer-ho, es pot fer servir “Word” i activar la pestanya Revisió\ bloc llengua\ icona llengua\ escollir preferències de la llengua….. S’obre un quadre i hem d’escollir correcció a la columna de la dreta. Fet això només cal buscar el botó de Diccionaris personalitzats.

Al quadre de diccionaris es poden veure els diccionaris actius..

Per crear-ne un de nou es pot activar la casella “Nuevo” i assenyalar la carpeta on es vol ubicar.

Es pot treure un diccionari de la llista activa amb “Quitar”. Si s’activa “Agregar” s’assenyalarà la ubicació del diccionari que es vol afegir.