Introduir text

En obrir el programa de tractament de textos ja es pot començar a escriure, sols cal tenir present les següents consideracions:

  • La tecla RETORN sols s’ha de prémer per indicar final de paràgraf. El text canvia automàticament de línia quan arriba al marge dret.
  • El signes de puntuació s’han d’escriure units a la paraula que els precedeix, i seguits d’un espai en blanc si no són a final d’un paràgraf. També s’ha d’evitar separar les paraules amb més d’un espai i espais abans o després d’un apòstrof o d’un guionet. S’ha d’evitar expressions com: