Representar marges d’error a les gràfiques

 

Mètode

Seguiu les passes següents:

1. Feu clic a sobre de la sèrie de dades on vulgueu representar els marges d’error. En el cas de l’exemple següent, escollireu la sèrie de dades de color vermell.

2. Aneu a la pestanya Eines dels gràfics | Presentació | Anàlisi i desplegueu el botó Barres d’error. Trieu ‘Més opcions de les barres d’error’.

Des del subapartat ‘Visualització’ podeu escollir el tipus de marge d’error que voleu aplicar (per excés, per defecte, tots dos o cap).

Des de ‘Volum d’error’ escollireu el valor numèric que representarà l’error.

És interessant destacar que des de l’opció ‘Personalitzat’ li podeu marcar el marge d’error en funció del contingut d’una cel·la; quan el valor d’aquesta canviï, canviarà també la representació gràfica de l’esmentat error.

Tot seguit es mostra com queda la gràfica havent aplicat les opcions següents:

Visualització: ambdues. Volum d’error: percentatge del 5%.

Tal i com diu l’ajut de l’”Excel”, només es poden representar marges d’error en el següents tipus de gràfica: d’àrea, de barres, de columnes, de línies, de tipus XY (dispersió) i de bombolles.