Modificar filtres

Sempre es pot modificar un filtre avançat: Cal anar a la zona de filtres, modificant-lo.

En el nostre cas afegim una població:

Tenim en compte la sintaxi: =”=Salt”.
Tot seguit anem al Menú Dades | Opcions avançades.
A la zona de criteris afegim la filera on hi ha el nou filtre.

I obtenim el següent resultat: