Modificar propietats de gràfiques 3D

Mètode

Feu clic amb el botó dret del ratolí a sobre de la gràfica i del menú contextual seleccioneu l’opció ‘Gir 3D’. Sortirà aquesta finestra:

A partir d’aquí podeu escollir fer modificacions sobre el grau d’elevació i el de gir.

El gràfic s’anirà modificant quan feu els canvis i així comprovareu com queda.