Modificar les propietats d’imatges i autoformes

Farcir i contornejar

Un cop creat un element es pot canviar el seu aspecte segons sigui aquest element: si és una figura com ara un rectangle o un cercle, o bé és una línia. En el primer cas és possible canviar-li el seu interior (“Farciment”, “Relleno”) i al segon cas la forma, el contorn, colors…

COM?

  1. Seleccionar l’objecte o el conjunt d’objectes
  2. Fer clic, amb el botó dret del ratolí, damunt la selecció
  3. Seleccionar la darrera opció: “Formato de objeto…” 
  4. Apareix aquest menú:

Hi ha diverses possibilitats: “Sin relleno, relleno sólido, relleno degradado,…”.

Aquest quadre s’activa des de l’opció “Relleno sólido” –> “Color” –> “Más” “colores…”. Definició d’un color nou. Si s’escull la personalització es podrà optar per la tècnica quantitativa, sempre dóna més possibilitats.
Aquest quadre s’activa amb l’opció “Relleno degradado” al desplegable “Relleno”. Es pot escollir color, tipus, direcció, angle, …

A molts objectes que es poden farcir també s’hi pot canviar el contorn, com ara les línies. Per fer-ho, s’ha d’activar “Color de línea” i seguir els passos que calguin. Mireu la imatge:

Canviar l’aspecte dels elements

Hem vist a l’apartat anterior les possibilitats de canviar el color i farciment dels objectes. Hi ha dos grups de propietats molt interessants a canviar: la forma de les línies i els efectes 3-D.

Canvis a les línies

Els canvis a les línies es refereixen a aquestes propietats: Anchotipo compuestotipo de guión, etc, que s’activen des de l’opció que es veu a la següent imatge:

Cal indicar que si a un objecte no se li poden canviar les propietats perquè és, per exemple, d’una altra mena, el quadre a canviar es veurà de color gris.

Eines 3-D

Els efectes 3-D poden proporcionar uns resultats molt interessants a qualsevol dels programes. Les possibilitats disponibles d’aquest menú les trobareu en la següent imatge:

Efecte ombra

En la imatge que segueix trobareu les possibilitats de l’efecte “Sombra”:

Els efectes “3-D” i “Ombra” poden aplicar-se a objectes molt diversos i donar resultats molt interessants.

Canviar les propietats dels elements gràfics

Segons quin sigui l’objecte que es selecciona en fer un clic amb el botó dret del “mouse” a sobre seu s’obre el menú contextual on s’indiquen un seguit de possibilitats.

A aquest menú hi ha diferents aspectes que ja s’han explicat com ara “Cortar, Copiar, Opciones de pegado, …”. N’hi ha un al qual cal prestar-hi tota l’atenció i que correspon a “Formato de Objeto…”, que tal i com s’ha explicat abans, aquesta opció, permet controlar quasi tots els seus aspectes, com ara Colors i línies, Mida, Efecte 3-D, Ombra, ….

Barra d’eines imatge **”Herramientas de dibujo”**

Si es vol dibuixar i fer servir les possibilitats gràfiques d'”Office” en fer un clic sobre el menú contextual es recomana activar la barra d’eines “Herramientas de dibujo”:

Amb aquesta barra activada teniu moltes de les possibilitats com ara “Insertar formas, Estilo de forma, texto, organizar,…”