Mostrar files

Per tornar a mostrar fileres ocultes, cal marcar l’anterior i posterior de les que no es veuen.

Tot seguit tenim dues opccions:

Un cop sleccionades amb el botó dret de ratolí, Seleccionem Mostrar o la tecla M.

Es seleccionen les fileres i anem Menú Inici | Grup Cel·les | Format i triem l’opció Mostra.

Ja tornen a ser visibles les fileres que estaven amagades.