Mostrar fulls

Podem canviar ocultar el full actiu, anant al Menú Inici | Botó Format | Amaga i mostra i triant la opció Mostra el full….

S’obre una finestra on tenim els fulls ocults i podem seleccionar els que volem Mostrar.

També es pot realitzar amb el menú contextual (botó dret del ratolí).