Moure fulls sencers

El procediment és el mateix que l’indicat en el  l’article anterior

L’única diferència és que per a moure no ha d’estar activada l’opció copiar :